Ulla-Lena Lundberg i Hembygdsgården

Författaren Ulla-Lena Lundberg deltar i vår litterära afton onsdagen den 28 februari kl. 18 i Lagstad hembygdsgård. Vi får höra henne berätta om sin bok Hertiginnan och kaptenskan.

Fymastade Herzogin Cecilies haveri 1936 väcker ännu känslor efter åttio år

Dessutom berättar Tove Fagerholm från Kyrkslätt om nobelpristagaren Kazuo Ishiguro. Fritt inträde!