Kulturdag kring ån

Tisdagen den 15 maj 2018 ordnas evenemanget Kulturdag kring ån i Esbo centrum. Esbo hembygdsförening svara för programmet kl. 13-18 i Lagstad hembygdsgård med omgivning. Avsikten är att erbjuda ett rikligt kulturutbud för hela familjen och ge en möjliget att träffas och njuta av det som erbjuds. Mera om programmet presenteras vid månadsskiftet januari-februari.

På förmiddagen kl. 09-12 bjuder Esbo stad och Esbobygdens ungdomsförbund på program i Kannusalen för barnen i dagisåldern.