En kulturdag kring ån

En kulturdag kring ån arrangeras tisdagen den 15 maj 2018 i Esbo centrum. Esbo stad och Esbobygdens ungdomsförbund ordnar kl. 9-12 i Kannusalen program för barnen i dagisåldern. Esbo hembygdsförening bjuder kl. 14-20 program för en bredare publik i Lagstad hembygdsgård med omgivning. Inträdet är fritt men för vissa aktiviter uppbärs en smärre avgift.

Program kl. 13 – 20 i Lagstad hembygdsgård med omgivning

Klicka här för att kolla detta programutbud!