Kollektivtrafiken i Esbo

Esbo hembygdsförenings traditionella höstseminarium, denna gång med temat Kollektivtrafiken i Esbo, hålls lördagen den 16 november kl. 10-14.30 i Lagstad hembygdsgård. Mera om programmet i Hbl:s Myrstackenspalt 30.10 och på hemsidan www.esbo.hembygd.fi

Priset är 20 euro och inkluderar lunchen. Anmälningar senast den 11.11 kl. 15.00 till Marina Calander, tfn 050 309 7373, e-post: marina.calander@saunalahti.fi