Hembygdsdagar i Nykarleby 14-15 september 2019

Finlands svenska hembygdsförbund håller sina riksomfattande hembygdsdagar i Nykarleby med temat Hållbar utveckling.

Under lördagen 14.9 behandlas detta aktuella tema i flera föreläsningar:

 • Avfall och återanvändning i ett historiskt perspektiv
  Henry Nygård, docent
 • Gamla stockhus kan få nytt liv
  Brage Räfsbäck, FSH:s ordförande
 • Återbruk och byggnadsvård – större och mindre renoveringsprojekt
  Evalls Sundkvist, finsnickare och företagare

  Efter föreläsningarna görs ett besök i Topelius barndomshem Kuddnäs och Herlers museum. En kvällssupé med program bjuds i Kredus matsal i Nykarleby.

På söndagen erbjuds utflykter, Jakobstadsturen respektive Nykarlebyturen.

Närmare uppgifter om hembygdsdagarnas program, inkvartering, transporter, anmälningar m.m. i senaste numret av Hembygden, som utkom i medlet av april och på förbundets hemsida. Klicka på:

https://www.hembygd.fi/start/article-97874-69619-finlandssvenska-hembygdsdagar-i-nykarleby-1415-september-2019