Styrelsemötet 12.5.2020 har fastslagit att föreningens årsmöte ordnas tisdag 9.6.2020. Beaktas bör att max 50 personer kan närvara baserat på ikraftvarande myndighetsdirekiv. Stadgeenlig möteskallelse kommer att skickas ut inom utsatt tid.