Föreningens årsmöte

Esbo hembygdsförening håller sitt årsmöte tisdagen den 2 april kl. 18.30 i Lagstad hembygdsgård. Stadgeenliga ärenden. Dessutom upptas till behandling styrelsens förslag till stadgeändring.

Efter mötesförhandlingar visar Kure Wikström sin film Butiksbåten Bettina i Esbo skärgård