Desantavvärjning i Lagstad

Sommaren 1941 hölls desantavvärjningskuser för ungdomar i bl.a. Lagstad folkskola. Veterande Vilho Åstrand, 93 år gammal, hade deltagit i sådana kuser i Lagstad folkskola, Backby och Snrttans. Han överlämnade ett tjänsteintyg över att ha deltagit i dessa kurser till Esbo hembygdsförening för att sättas på lämplig plats i Hembygdsgården. Intyget är undertecknat i Kilo 8.8.1944 av Håkan Brunberg., som på 1930-talet verkat i Esbo som brandchef. Håkan Brunberg blev senare känd som en naivistisk konstnär och även som TV-personlighet. Esbo hembygdsförening tackar varmt för denna värdefulla donation.

Esbo stadsmuseum har även fått bekanta sig med tjänsteintyget.