Förnyade hemsidor

Allting har sin tid brukar det sägas och det gäller även för föreningens hemsidor. Vi har nu förnyat dem vilket betyder att det finns två olika sidhelheter, en som fokuserar på uthyrningen av hembygdsgården https://lagstad.fi och den andra som innehåller information om hembygdsföreningens verksamhet https://ehf.lagstad.fi .

Sidornas layout varierar en aning och en del av informationen visas på bägge sidor som tex händelsekalender och nyhetsspalt. Hembygdsgårdens sidor görs på tre språk dvs svenska, finska och engelska medan föreningens sidor är endast svenskspråkiga.

Uudistuneet verkkosivut

Sanotaan että kaikella on aikansa ja se koskee myös yhdistyksen kotisivuja. Olemme uudistaneet sivumme, jotka nyt koostuvat kahdesta kokonaisuudesta, joista toinen keskittyy kotiseututalon vuokraukseen https://lagstad.fi/fi/lagstadin-kotiseututalo/  ja toinen sisältää tietoa kotiseutuyhdistyksen toiminnasta https://ehf.lagstad.fi/ .

Sivujen ulkoasu vaihtelee hiukan ja osa sisällöstä näytetään molemmilla sivustoilla kuten tapahtumakalenteri ja uutispalsta. Kotiseututalon sivut tehdään kolmella kielellä ruotsi, suomi ja englanti, kun taas yhdistyksen sivut ovat ainoastaan ruotsinkieliset.

New web pages

There is a time for everything which is true also for the association’s web pages. We have renewed our web pages that now consists of two different sites, one focusing on the renting of Lagstad hembygdsgård https://lagstad.fi/en/lagstad-hembygdsgard/ and the other one that has information about the association - Esbo Hembygdsförening - https://ehf.lagstad.fi/ .

The layout of the pages varies a bit but some of the information is shown on both pages e.g., event calendar and news feed. The site for Lagstad hembygdsgård is available in Swedish, Finnish and English while the association’s site is only in Swedish.

______________________________________________________________________

Esbo hembygdsförening rf

Föreningen grundades år 1916 och är den äldsta hembygdsföreningen i Esbo. Dess uppgift är att värna om bygdens historia och gamla miljöer och i en alltmer urbaniserad omgivning. Inför föreningens 100-årsjubileum år 2016 utgavs en jubileumsbok Esbo – hembygd i förvandling, skriven av fil. dr Aapo Roselius.
Föreningen har 360 medlemmar.

Föreningens logon är ritad av Stina Berger-Eirola.

 

Vill du bli medlem i Esbo hembygdsförening?

Klicka här för anmälan om medlemskap

Lagstad hembygdsgård

Föreningen har i samarbete med Esbo stad renoverat den äldsta kommunala skolbyggnaden i Esbo. Här fungerar nu Lagstad hembygdsgård vid Esbo å i en naturskön miljö intill Esbo domkyrka. Utrymmen kan hyras för möten, seminarier, familjefester m.m.

Föreningen verkar främst genom att

  • insamla gamla fotografier om miljöer, arbetsmetoder, redskap m.m.
  • ge ut böcker med anknytning till Esbo
  • ordna seminarier
  • arrangera hembygdsresor och utflykter både inom och utom landet

Föreningen deltar i arrangemangen av evenemang såsom Afton vid Esboån.

Allmänt

Benita Åkerlunds fond
Medlemmar
Skolmuseet
Hembygdsbiblioteket
Kulturspridning
Insamling av gamla foton
Stadsstigar

 

Benita Åkerlunds fond

Benita Åkerlunds adress kan lämpligen användas vid familjehögtider och intäkterna används till att stöda föreningens verksamhet.

Adressen, som kostar 15 euro kan rekvireras av Esbo hembygdsförening i Lagstad hembygdsgård. Kom överens om besöket på förhand 040-843 4903.

Medlemmar

Föreningen har cirka 360 medlemmar. Nya medlemmar är hjärtligt välkomna. Tag gärna kontakt per e-post info@lagstad.fi
Medlemsavgiften är 17 euro. Medlemscirkulär utskickas 4-5 ggr per år.
Medlemmarna erhåller även tidningen Hembygden, som utges av Finlands svenska hembygdsförbund och Nyländsk hembygd, som utges av Nylands svenska hembygds- och museiförbund.

 

Skolmuseet

Museet har tillfälligt stängts och en ny utställning kommer att öppnas 2022 i "Lilla Lagstad" dvs den före detta lärarbostaden.

Hembygdsbibliotek

Föreningen upprätthåller i Lagstad hembygdsgård ett litet hembygdsbibliotek, som i detta nu omfattar drygt 600 titlar, av vilka de flesta berör Esbo. Biblioteket är öppet tisdagar kl. 17-19.


Kulturspridning

Eftersom Helsingforsregionen och speciellt Esbo har en stark inflyttning är behovet av kännedom om Esbos tidigare utveckling och historia stor. Föreningen försöker fylla detta behov via besök i skolor, organisationer m.m. 
 

Insamling av gamla foton

Föreningen samlar in gamla fotografier, som visar gamla miljöer, människor i arbete, arbetsredskap, festtillfällen m.m. Fotografierna reprofotograferas och arkiveras i Esbo stadsmuseums arkiv, varefter originalen återlämnas.

Under året 2016 insamlades 9 foton, som beskriver Wickströms bussar och familj. EHF:s fotodiarium omfattar nu 2331 foton i 133 fotoserier.

Insamlandet av gamla fotografier är mycket viktigt eftersom de berättar om Esbos historia. Om du har sådana fotografier, vänligen kontakta fotogruppens medlemmar. Se Kontakt/Fotogruppen.

Stadsstigar

Inom Esbos fem bosättningscentra Alberga, Esbo centrum, Esboviken, Hagalund och Mattby-Olars finns Stadsstigar, d.v.s. 2 - 6 km långa stigar längs vilka man kan bekanta sig med nuvarande och svunna sevärdheter. Esbo hembygdsförening har aktivt deltagit i planeringar av stadsstigarna inom Esbo centrum och Esboviken. De nyaste stadsstigarna finns i Aurora (Träskända) och Köklax. Du kan studera stigarna, kartor och beskrivningar under denna länk. 

http://www.ekyl.fi/palvelut/espoon-kotikaupunkipolut/

På Esbo stads sidor hittas även stigarna samt de svenskspråkiga versionerna som hittills har gjorts.