Afton vid Esboån 22.8.2020
Thomas Lundin, Emma Strömbäck, Richard Mitts

Historien om Sommaröarna – ett bokprojekt

Historikern Aapo Roselius inleder tillsammans med Esbo hembygdsförening ett bokprojekt om Sommaröarnas historia. Tidtabellen för projektet är 2021–2023.   

Sommaröarna i Esbo skärgård har en enastående historia. I början av 1900-talet blev öarna en del av affärsmannen Alfred Juselius idealistiska projekt om ett naturskönt fritidssamhälle som skulle uppfylla den moderna människans behov av rekreation och harmoni. Sommaröarna var en produkt av sin tid och hade förebilder både i hemlandet och i Europa. I över ett sekel har Sommaröarna och dess säregna och mångskiftande kulturhistoriska miljö genomgått förändringar och stött på utmaningar. Många av de tankar och idéer som fanns hos Sommaröpionjärerna i början av förra seklet är aktuella även idag. Boken om Sommaröarna kommer att vara riktad till en bred historieintresserad publik. Boken ges ut på svenska och finska.   

Kom med och stöd bokprojektet

I samband med bokprojektet arrangerar Esbo hembygdsförening en insamling. Genom en donation på 50 euro får donatorn ett exemplar av den kommande boken.

Insamlingens medel går uteslutande till bokprojektet.    

Insamlingen arrangeras i enlighet med lag om penninginsamlingar och kommer att pågå 5.5.2021-31.7.2021. 

Nummer för småskalig insamling RA/2021/564

Insamlingskonto (Esbo hembygdsförening): Aktia FI43 4055 0010 7337 03

Skriv betalarens namn, adress och e-postadress (för postningen av boken) i meddelandefältet på giroblanketten.

Mer information

Aapo Roselius – historiker, (roselius.aapo@gmail.com, tel: +358 402600939)

Håkan Blomberg – ordförande för Esbo hembygdsförening (info@lagstad.fi), tel. +358 46 850 9200

Esbo hembygdsförening rf

Föreningen grundades år 1916 och är den äldsta hembygdsföreningen i Esbo. Dess uppgift är att värna om bygdens historia och gamla miljöer och i en alltmer urbaniserad omgivning. Inför föreningens 100-årsjubileum år 2016 utgavs en jubileumsbok Esbo – hembygd i förvandling, skriven av fil. dr Aapo Roselius.
Föreningen har 360 medlemmar.

Föreningens logon är ritad av Stina Berger-Eirola.

 

Vill du bli medlem i Esbo hembygdsförening?

Klicka här för anmälan om medlemskap

Lagstad hembygdsgård

Föreningen har i samarbete med Esbo stad renoverat den äldsta kommunala skolbyggnaden i Esbo. Här fungerar nu Lagstad hembygdsgård vid Esbo å i en naturskön miljö intill Esbo domkyrka. Utrymmen kan hyras för möten, seminarier, familjefester m.m.

Föreningen verkar främst genom att

  • insamla gamla fotografier om miljöer, arbetsmetoder, redskap m.m.
  • ge ut böcker med anknytning till Esbo
  • ordna seminarier
  • arrangera hembygdsresor och utflykter både inom och utom landet

Föreningen deltar i arrangemangen av evenemang såsom Afton vid Esboån.

Allmänt

Benita Åkerlunds fond
Medlemmar
Skolmuseet
Hembygdsbiblioteket
Kulturspridning
Insamling av gamla foton
Stadsstigar

 

Benita Åkerlunds fond

Benita Åkerlunds adress kan lämpligen användas vid familjehögtider och intäkterna används till att stöda föreningens verksamhet.

Adressen, som kostar 15 euro kan rekvireras av Esbo hembygdsförening i Lagstad hembygdsgård tisdagar kl. 17-19 eller direkt av Benita Åkerlund, tfn 040-5575 213.

Medlemmar

Föreningen har cirka 360 medlemmar. Nya medlemmar är hjärtligt välkomna. Tag gärna kontakt per e-post info@lagstad.fi
Medlemsavgiften är 17 euro. Medlemscirkulär utskickas 4-5 ggr per år.
Medlemmarna erhåller även tidningen Hembygden, som utges av Finlands svenska hembygdsförbund och Nyländsk hembygd, som utges av Nylands svenska hembygds- och museiförbund.

 

Skolmuseet

Museet har tillfälligt stängts och en ny utställning kommer att öppnas 2022 i "Lilla Lagstad" dvs den före detta lärarbostaden.

Hembygdsbibliotek

Föreningen upprätthåller i Lagstad hembygdsgård ett litet hembygdsbibliotek, som i detta nu omfattar drygt 600 titlar, av vilka de flesta berör Esbo. Biblioteket är öppet tisdagar kl. 17-19.


Kulturspridning

Eftersom Helsingforsregionen och speciellt Esbo har en stark inflyttning är behovet av kännedom om Esbos tidigare utveckling och historia stor. Föreningen försöker fylla detta behov via besök i skolor, organisationer m.m. 
 

Insamling av gamla foton

Föreningen samlar in gamla fotografier, som visar gamla miljöer, människor i arbete, arbetsredskap, festtillfällen m.m. Fotografierna reprofotograferas och arkiveras i Esbo stadsmuseums arkiv, varefter originalen återlämnas.

Under året 2016 insamlades 9 foton, som beskriver Wickströms bussar och familj. EHF:s fotodiarium omfattar nu 2331 foton i 133 fotoserier.

Insamlandet av gamla fotografier är mycket viktigt eftersom de berättar om Esbos historia. Om du har sådana fotografier, vänligen kontakta fotogruppens medlemmar. Se Kontakt/Fotogruppen.

Stadsstigar

Inom Esbos fem bosättningscentra Alberga, Esbo centrum, Esboviken, Hagalund och Mattby-Olars finns Stadsstigar, d.v.s. 2 - 6 km långa stigar längs vilka man kan bekanta sig med nuvarande och svunna sevärdheter. Esbo hembygdsförening har aktivt deltagit i planeringar av stadsstigarna inom Esbo centrum och Esboviken. De nyaste stadsstigarna finns i Aurora (Träskända) och Köklax. Du kan studera stigarna, kartor och beskrivningar under denna länk. 

http://www.ekyl.fi/palvelut/espoon-kotikaupunkipolut/

På Esbo stads sidor hittas även stigarna samt de svenskspråkiga versionerna som hittills har gjorts.