Lagstad hembygdsbibliotek

I Lagstad hembygdsgård finns numera också ett litet hembygdsbibliotek omfattande ca 630 titlar.
De flesta av böckerna handlar om Esbo men även allmän historia, övrig lokalhistoria m.m. behandlas.
Ett album med klassfoton med elevlistor från "gamla" Lagstads folkskola finns.

Böckerna i detta handbibliotek kan endast studeras på plats. Möjlighet att låna dem hem finns inte.
Biblioteket är öppet tisdagar kl. 14-18, alltså samtidigt som skolmuséet.