Bomärken i Södrik by

Bomärken användes allmänt av speciellt hemmansägare i gamla tider till långt in på 1800-talet. Främst berodde det på att människorna inte var skrivkunniga. Häradstingets nämndemän bestod nästan enbart av hemmansägare och dessa skulle bl.a. underteckna tingsprotokollen. Det skedde geom att de använde sina bomärken.

Bomärkena användes också som ägarmärken på såväl fast som lös egendom. Ofta gick de s.a.s. i arv från far till son och kom därigenom att utgöra ett bomärke även för hemmanet.

Här under ser vi de fem Sörikhemmanens bomärken från mitten och slutet av 1700-talet.Doms  1736 
Grå      1759
Jofs       1779 
Kirstins 1792
Suna     1759