Lagstad hembygdsgård, bakgrunden

Esbo hembygdsförening införskaffade på 1930-talet en tomt, benämnd Arvids. Avsikten var att där uppföra utrymmen för föreningens behov. Kriget kom emellan. Efter kriget byggdes på tomten en danslave. Danstillställningarna skulle finansiera det egentliga bygget. Krafterna inom föreningen tröt dock och planerna förföll.

På 1990-talet faställdes stadsplanen som gav Arvidstomten en viss byggnadsrätt och därmed en förhöjd fastighetsskatt. Föreningen beslöt avyttra Arvids och försöka skaffa en ny tomt och/eller utrymmen mer lämpade för föreningens verksamhet.

Styrelsen har även besökt några andra stockhus med anor, ett ända från 1600-talet. Lämpliga stockhus finns dels i Alberga-, dels i Bemböletrakten. Även andra utrymmen har erbjudits, närmast för uthyrning.