I paragraf 2 i föreningens stadgar står det bland annat så här:

Föreningens syfte är att

-    arbeta för en fördjupad kännedom om hembygden
-    verka för omvårdnad av allt som ur kulturell, historisk, estetisk eller vetenskaplig 
      synpunkt med tanke på hembygden förtjänar att bevaras
-    främja kulturarbetet i Esbo

Är det här något som intresserar dig så kom då gärna med som medlem i föreningen. Föreningens möjligheter att påverka förstärks om vi är möjligast många med i verksamheten.

Fyll bara i denna medlemsansökan så är det klart.