Kontaktuppgifter

Esbo hembygdsförening rf
Gamla Lagstadsvägen 4
02770 ESBO
Tfn 040-843 4903
info@lagstad.fi

Ordförande Håkan Blomberg
hakan.blomberg(at)helcom.fi

Lagstad hembygdsgård
Dejourering tisdagar kl. 14-18

Bokningar av utrymmen i Lagstad hembygdsgård:

tfn 040-843 4903
e-post: lagstad@lagstad.fi

Se även Uthyrning