Grötfest

Föreningens grötfest hölls den 11 december i Lagstad hembygdsgård. Fsten inleddes med Julevangeliet, som lästes av föreningens ordförande Benita Åkerlund, varefter Esbos Lucia Anna-Elina Norjanen med följe skred in i salen sjungande Sankta Lucia sång. Efter detta stämningsfulla inslag fick vi lyssna till sång och musik av gruppen Visla med sång av Kerstin Munck och Stefan Fallenius till Per-Olof Muncks ackompanjemang.

Viktor Rydbergs dikt Tomten lästes av Marina Calander, varefter gröten serverades. Lotterna hade som vanligt god åtgång. En mycket lyckad kväll inför julen tyckte de 52 deltagarna.