Picassoutställning

Föreningen lyckades få biljetter den 2 december till den unika Pablo Picassoutställningen i Ateneum. Trettio intresserade rymdes med. Besöket inleddes med en halvtimmes föredrag om Picassos omfattande produktion av målningar, skulpturer, grafik och fotografier, sammanlagt ca 200 verk.

Verken kom från Musée National Picasso i Paris, som restaurerades. Helsingfors var den enda staden i de nordiska länderna där utställningen visades.