En kulturdag kring ån

En kulturdag kring ån arrangeras tisdagen den 15 maj 2018 i Esbo centrum. Esbo stad och Esbobygdens ungdomsförbund ordnar kl. 9-12 i Kannusalen program för barnen i dagisåldern. Esbo hembygdsförening bjuder kl. 14-20 program för en bredare publik i Lagstad hembygdsgård med omgivning. Inträdet är fritt men för vissa aktiviter uppbärs en smärre avgift.

Program kl. 13 – 20 i Lagstad hembygdsgård med omgivning

* En Kullturdag kring ån öppnas kl. 14.00.
Esbo jembygdsförenings ordförande Håkan Blomberg och dagens konferencier Anders Wikholm.

* Teatervandringar längs ån kl. 16 och kl. 18.
Minnen, anekdoter och berättelser som hänför sig till Esbo å vaknar till liv längs stränderna. Nena Stenius står för text, dramatisering och regi och guidar publiken som ”Bemböle-käring”. Liknande teatervandringar gjordes 2008 i samband med Esbos 550-årsjubileum, även då med Nena vid rodret.

* Biblioteksbussen på plats
Esbo stadsbiblioteks biblioteksbuss Välkky bjuder på program för alla åldrar vid Hembygdsgården kl. 13–18. Hela familjen och lite till är välkomna att bekanta sig med och testa på bibbans programutbud. Allt från verkstäder till avskrivna böcker utlovas. Vi ses i bussen!

* Petanque-turnering på Hembygdsgårdens parkeringsplats

* Guidad kyrkogårdsvandring invid Esbo domkyrka

* Folkdanslag uppträder på gårdstunet

* Kyrkväggarna berättar
Besök i Esbo domkyrka, Johan Kanckos guidar

* Bastusällskapet bjuder på rökbastubad i Sunabastun invid Esbo å nedanför Hembygdsgården i två turer: För herrarna kl. 16-18 och för damerna kl. 18-20

* Pröva på golfputtande med Lövkulla golf

* Pensionärskören Furorna uppträder

* Nationell stadspark och Kyrkträsket tillbaka
Dessa två initiativ presenteras av Erkki Lindell, ordförande i föreningen Pro Esbo å

 * Lagstads skolmuseum är öppet kl. 14-15.30, Benita Åkerlund guidar

* Allsång kl. 19.15-20 i Hembygdsgården avslutar dagen

* Café och matservering kl. 13-19 i och vid Hembygdsgården

Programmet och klockslagen kompletteras anefter. Ytterligare planeras bl.a. Infopunkt om stadsplaneringen vid Esbo å, utställning med målade plastankor vid ån och spelmansmusik.

Kolla på hemsidorna www.esbo.hembygd.fi och www.kulturdag.fi .

Kontaktperson: Håkan Blomberg, tfn 046 8509200, e-post: hakan.blomberg@helcom.fi

Publiken rekommenderas använda kollektivtrafiken under evenemanget och allmänna parkeringsplatser i Esbo centrum. På Lagstad hembygdsgårds P-plats finns en invaplats, för övrigt är P-platsen stängd.